BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERSProjekt – Bosjö FootGolf

En kombination av golf och fotboll med fokus på strategi, enkla regler, glädje och kamratskap.

Svenska Golfförbundet (SGF) är det första golfförbundet i världen som satsar på footgolf. Enligt SGF skapar footgolf en inkörsport till golfen som kan marknadsföras på nya platser och mot helt nya målgrupper. Dessutom ger det stora möjligheter för golfklubbar att utöka verksamheten och öka sina intäkter.

Anledning till en bana för footgolf på vår anläggning är ett önskemål från våra juniorer.

Vi i styrelsen beslutade att skriva en ansökan till Allmänna Arvsfonden hösten 2019 och glädjande fick vi i februari 2020 ett positivt beslut om stöd. Dessutom har vi sökt och fått stöd från Riksidrottsförbundet som innebär en möjlighet att utföra en välbehövlig förbättring av vår korthålsbana, vilket också har varit efterfrågat från medlemmar i klubben.

I varje aktivitet som vi beslutar om i vår klubb ska arbetet med vision 50/50 tänkas in d v s jämlikt och inkluderande. Att kunna erbjuda en footgolf bana är ett led i att arbeta jämlikt och inkluderande. Målgruppen är barn o ungdomar i golfklubben och fotbollsföreningar i mellanskåne men framförallt alla de pojkar och flickor som inte är aktiva i någon golf- eller fotbollsförening.


I projektet har vi en styrgrupp där Hans-Åke Carlsson är ordförande, projektledare Dan Nilsson, projektadministratör Ulrika Arvidsson, representant från bankommittén Lisa Stellansdottir, adjungerad kassör Lena Bergman, klubbchef Stellan Ragnar samt banchef Thomas Nilsson.

Projektet har också en referensgrupp med syfte att föra öppna samtal med projektledaren och att lyssna in idéer, ge perspektiv på olika frågor i projektet, samt att sprida kunskap om projektet till sina respektive kommittéer. Denna grupp består av representant från Höörs IS och medlemmar från våra kommittéer.

Det finns en arbetsgrupp med personer från golfklubben och Bo Engdahl med inhyrd personal som utför arbetet.

Projektet påbörjades 2020-09-01 och kommer att vara avslutat 2020-06-30.

Under hösten blir det trädfällning, schaktning och om vädret är med oss blir det dränering, bevattning och anläggning av alla tees och greener.

Till våren blir det slutförande av greener och tees. I anslutning till banan kommer det att läggas en putting green.

Projektet kommer att använda informationsspridning via hemsida, klubbnytt, tidningar, referensgrupp och facebook. Har du frågor hör gärna av dig till Dan Nilsson på 0733-987760.

Målbild Bosjö footgolf 2022
I vår golfklubb arbetar vi med jämställdhet, inkluderande, tillgänglighet och mångfald på olika sätt. Genom ett bidrag från Allmänna Arvsfonden kommer golfklubben att kunna skapa en godkänd anläggning för footgolf som inkluderar alla grupper oavsett kön, från funktionsnedsatta, till barn och ungdom, flyktingar, äldre och familjer.

För mer information, klicka på länkarna - Bansträckning mm och bild collage

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 58
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 258 58
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 58
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se