BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Vision

Bosjökloster Golfklubb skall vara en av Skånes ledande golfklubbar med en framgångsrik satsning på golfidrott för alla.
Medlemmar och personal ska känna stark tillhörighet och vara stolta över att ha en av Skånes bästa golfanläggningar.

Värdegrund

Respekt

I vår klubb tar vi hänsyn till och bemöter alla människor med respekt.

Glädje & Gemenskap

På vår klubb skapar vi utrymme för spännande utmaningar och social gemenskap.

Delaktighet

I vår klubb välkomnar vi initiativ, engagemang och delaktighet i klubbens aktiviteter.

Utveckling

I vår klubb ska vi ligga i framkant vad gäller utveckling och nytänkande. Vi ska bevara golfens historia och traditioner.

Strategi

Vidmakthålla en stabil ekonomisk grund

Skapa förutsättningar för medlemmarnas engagemang i klubben

Ta hand om nya och befintliga medlemmar

Kontinuerligt utvärdera och förbättra anläggningen och verksamheten

Aktivt arbeta med medlemsrekrytering och marknadsföring

Utveckla samarbetet med externa parter

Bredda och öka kommunikationen med våra medlemmarBOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 58
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 258 58
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 58
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se