BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Vision

Bosjökloster Golfklubb skall upplevas som en av Skånes attraktiva golfklubbar genom sin välkomnande och familjära atmosfär och förträffliga anläggning


Värdegrund

Respekt

I vår klubb tar vi hänsyn till och bemöter alla människor med samma respekt

Glädje & Gemenskap

På vår klubb skapar vi utrymme för spännande utmaningar och social gemenskap både på banan och genom andra aktiviteter i en välkomnade och inkluderande miljö

Delaktighet

I vår klubb välkomnar vi initiativ från medlemmarna och skapar förutsättningar för delaktighet i klubbens verksamhet


Strategi

I vår strävan att uppnå klubbens vision kommer följande arbetsområden att prioriteras i verksamheten:

Arbeta för en stabil ekonomisk grund som möjliggör framtida investeringar

Ständigt arbeta med klok och situationsanpassad marknadsföring

Fortsatt arbeta med både allmän och riktad medlemsrekrytering med speciellt
fokus på kvinnor/tjejer och ungdomar

Eftersträva en miljö som attraherar hela familjen

Ständigt utvärdera och förbättra anläggningen

Skapa förutsättningar för att få fler befintliga medlemmar att bli mer aktiva

Utöka samverkan med våra partners.

Bredda och öka kommunikationen med våra medlemmar


Länk till klubbens VERKSAMHETSPLAN 2020

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 58
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 258 58
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 58
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se