BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Klubbens Vision - Värdegrund - Strategi

Vision

Bosjökloster Golfklubb skall upplevas som en av Skånes attraktiva golfklubbar genom sin välkomnande och familjära atmosfär och förträffliga anläggning

Värdegrund

Respekt

I vår klubb tar vi hänsyn till och bemöter alla människor med samma respekt

Glädje & Gemenskap

På vår klubb skapar vi utrymme för spännande utmaningar och social gemenskap både på banan och genom andra aktiviteter i en välkomnade och inkluderande miljö

Delaktighet

I vår klubb välkomnar vi initiativ från medlemmarna och skapar förutsättningar för delaktighet i klubbens verksamhet

Strategi

I vår strävan att uppnå klubbens vision kommer följande arbetsområden att prioriteras i verksamheten:

Vi skall

       Skapa en stabil ekonomisk grund som möjliggör framtida investeringar

       Ständigt arbeta med smart och situationsanpassad marknadsföring

       Ständigt arbeta med både allmän och riktad medlemsrekrytering med speciellt
          fokus på kvinnor/tjejer och ungdomar

       Skapa en miljö som attraherar hela familjen

       Ständigt utvärdera och förbättra anläggningen

       Skapa förutsättningar för att få fler befintliga medlemmar att bli mer aktiva

       Utöka samverkan med 3:e part

       Bredda och öka kommunikationen med våra medlemmar

 

 

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 96
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 261 01
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 60
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se