BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Årsmöte 2017-03-01 Handlingar

Samtliga handlingar till årsmötet onsdagen 1 mars

Här finns alla de handlingar som anges som bilagor på kallelsen och föredragningslistan till årsmötet, vilken skickats ut via Klubbnytt.

Läs handlingarna här direkt eller skriv ut dem. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga utskrivna vid årsmötet.

 • Kallelse och dagordning
 • Bilaga 1 (till punkt 6 på dagordningen)
  Innehåller för 2016:
  - Styrelsens årsberättelse
  - Balans o resultaträkning
  - Finansieringsanalys
  - Förvaltningsberättelse
  - Resultatuppföljning
  - Noter
 • Bilaga 2 (till punkt 7 på dagordningen) Revisionsberättelse
 • Bilaga 3 (till punkt 12 på dagordningen)
  - Styrelsens förslag till framtida finansiering av Bosjö GK och avveckling av medlemslånen mm
 • Bilaga 4 (till punkt 13 på dagordningen)
  Innehåller för 2017:
  - Resultatbudget
  - Investeringar
  - Medlemsavgifter

 

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 58
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 258 58
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 58
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se