BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Handlingar Årsmöte 2018-03-07

Samtliga handlingar till årsmötet onsdagen 7 mars

Här finns alla de handlingar som anges som bilagor på kallelsen och föredragningslistan till årsmötet, vilken skickats ut via Klubbnytt.

Läs handlingarna här direkt eller skriv ut dem. Samtliga handlingar finns tillgängliga på kansliet och kommer även att finnas utskrivna vid årsmötet.

 • Kallelse och dagordning
 • Bilaga 1 (till punkt 6 på dagordningen)
  Innehåller för 2017:
  - Styrelsens årsberättelse
  - Förvaltningsberättelse
  - Balans o resultaträkning
  - Resultatuppföljning
  - Noter
  - Verksamhetsberättelse
  - Investeringar 2017
 • Bilaga 2 (till punkt 7 på dagordningen)
  - Revisionsberättelse
 • Bilaga 3 (till punkt 11 på dagordningen)
  - Motion från Ronny Johansson och styrelsens yttrande på denna
  - Motion från Jeanette Johansson och styrelsens yttrande på denna
 • Bilaga 4 (till punkt 12 på dagordningen)
  Innehåller för 2018:
  - Förslag till resultatbudget
  - Förslag till årsavgifter och greenfee

 

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 58
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 258 58
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 58
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se