BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Testade avstånd på tees permanentas

Efter att ha genomfört en omfattande enkät bland medlemmar och gäster har nu beslutats att fastställa de avstånd från olika tees som testats en längre period, tee 59, 56, 52, 48 och 45. Vissa mindre justeringar kommer att genomföras.

Totalt 154 svar lämnades in på enkäten, fördelat på 79 kvinnor och 76 män. Resultatet på skalan 1-9 blev för kvinnor 6,2 och för män 5,5. Medianvärde för kvinnor är 7 och män 5.

När man läser kommentarerna framgår det att kortslående spelare generellt gillar den nya tee-sättningen medan långtslående anger tvärtom.

Ytterligare underlag för beslutet har varit att

- vår bana är längre än många andras

- Svenska Golfförbundet rekommenderar att banor inte ska vara alltför långa

- banan anses av många bli mer variationsrik.

 

Vi hoppas att många ska finna den här förändringen som positiv och till glädje i golfspelet.

 

Styrelsen

 

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 96
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 261 01
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 60
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se