BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Vision 50/50 lägesrapport 180801

 

 

 Lägesrapport 180801 - kan även laddas ner HÄR

 

Nu har vi i styrgruppen påbörjat vår sista utbildningsrond, nr tre. Under hösten kommer vi att vara i mål med vår utbildning och vi har vid några tillfällen engagerat vår referensgrupp som har gett oss goda inspel i vårt arbete. I vårt arbete har vi fokuserat på fyra arenor där vi har kunnat se tecken på ojämställdhet utifrån könsstruktur, kultur och makt. Vi har sammanställt en handlingsplan där vi tittat på fyra arenor; i styrelserummet, på golfbanan, på anläggningen och bland de anställda.
Denna handlingsplan kommer att synliggöras längre fram och en del av aktiviteterna är faktiskt redan omhändertagna.

När vi tittar tillbaka under det ett och ett halvt år som vårt arbete med vision 50/50 pågått så är känslan i styrgruppen att detta arbete är stort och oändligt. Det är därför viktigt att vi fokuserar på aktiviteter som verkligen kan ge förändring i arbetet med att vår golfklubb ska vara mer jämlik och inkluderade. Det gäller att hålla i och hålla ut i detta arbete som är en lång process och där kommunikationen som jag ser det så viktig.


Jag vill nämna ett axplock av idéer/tankar/förslag som vi har i styrgruppen har tagit fram och som vi kommer att prata mer om tillsammans med referensgruppen i höst:

  • En policy utformas kring bemötande på vår golfklubb, anslås på synliga ställen
  • En framtidsgrupp bildas av yngre medlemmar med bl.a. syfte att attrahera andra medlemmar
  • Barnpassning (en grupp undersöker om det är möjligt)
  • Alla nya medlemmar bjuds in till ett höstmöte, spelar nio hål samt bjuds på en lättare förtäring, som ”tack för att ni valde vår golfklubb” (stående aktivitet varje höst)
  • Grillfest med nio hål för alla kvinnor och tjejer på klubben
  • Individanpassade medlemsbrev där vi matchar/situationsanpassar medlemmens behov
  • Styrelsebeslut ska ha ett jämställdhetstänkt
  • Kan vi tänka oss och är det möjlighet att ha en medlemskommitté som ansvarar för alla medlemsaktiviteter (hur gör andra klubbar)

 

Jag kommer att under höstens möten ge er mer information om vårt gemensamma arbete mot en mer jämställd och inkluderande golfklubb,

Vill du läsa mer om Vision 50/50 se vår hemsida under Medlemmar/ Vision 50/50.
Har du tankar synpunkter hör gärna av dig:
Telefon 0413/258 96 (Bosjöklosters Golfklubb)
E-post: info@bosjoklostersgk.se (Bosjöklosters Golfklubb)

 

Ulrika Arvidsson- förändringsledare Vision 50/50

 

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 96
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 261 01
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 60
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se