(Nedanstående text kan laddas ner som pdf HÄR.)

Ändringar av olika tees, längder, placering mm

Under året har nya tees skapats på hål 12 och hål 15. I samband med detta har vissa förändringar gjorts även för andra hål, både för att i möjligaste mån behålla samma totala längd på respektive slinga (60,57,52,49,45), och att längden på hål 1-9 (60,57,52,49,45) bör vara ungefär lika lång som hål 10-18 (60,57,52,49,45).

Ändringarna har behandlats bl a av bankommittén, där både banchef och klubbchef ingår, samt av styrelsen.

Ändringarna kommer att tas i bruk innan påsk är det tänkt och utvärderas efter säsongens 3 första månader (april-juni) och presenteras på styrelsens första möte efter sommaren i augusti.

Scorekort 2022

Hål

Par

Hcp

60

57

52

49

45

1

5

14

450

440

415

390

335

2

4

6

385

335

295

295

255

3

3

10

140

140

130

125

125

4

4

4

355

330

305

270

270

5

5

18

415

415

380

360

315

6

4

8

335

335

325

285

285

7

4

12

360

350

310

280

260

8

3

2

160

150

140

125

125

9

4

16

345

335

310

300

255

 

36

UT

2945

2830

2610

2430

2225

10

4

3

305

285

275

240

240

11

5

15

500

460

415

415

365

12

3

9

150

140

125

125

95

13

4

1

360

340

300

275

275

14

4

11

370

350

320

290

290

15

3

13

185

175

145

145

115

16

5

17

460

440

400

360

320

17

4

7

370

350

315

290

290

18

4

5

350

340

305

305

260

 

36

IN

3050

2880

2600

2445

2250

 

36

UT

2945

2830

2610

2430

2225

 

 72

TOT

5995

5710

5210

4875

4475

     

60

57

52

49

45

 

Kommentarer till ändringarna

Hål 8: Tee 52 har flyttats till bakre teen p g a stor belastning på främre teen. Samtidigt flyttas tee 57 och 60 något bakåt.

Tee 52: Har flyttats fram på hål 15 och hål 18 för att få en mer anpassad slaglängd för dessa hål och även för att teen på hål 18 inte fungerar på ett bra sätt ur skötselsynpunkt. Som motvikt har teen på hål 6 flyttats bak för att utjämna längden på slingan.

Tee 49: För att få samma fördelning av längden som övriga slingor mellan första nio hålen (kortare) och de sista nio (längre), har tee på hål 4 flyttats fram och bak på hål 11.

Tee 45: Hål 12 och 15 har fått nya tees längre fram. Som motvikt har tee på hål 6 flyttats bak.

Justeringarna har även inneburit att 49 och 45 nu har gemensamma tees på 4 hål på respektive halva av banan. Tidigare var det gemensamma tees på 2 hål på första halvan och 7 på andra.

Några andra mindre justeringar på 5 m på vissa tees har också gjorts utöver ovannämnda.

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90