Bansträckning

Footgolfbanan kommer att vara en 9-hålsbana med en totallängd på 1045 meter. 6 av hålen kommer att vara gemensamma med korthålsbanan. Bansträckningen kommer att gå medurs med start där korthålsbanans gamla hål 5 låg. Se bild nedan.

 

Längd

Hållängder till centrum av green (preliminära mått):

hål 1:   75 m Par 3

hål 2:  118 m Par 3

hål 3:  131 m Par 3

hål 4:   82 m Par 3

hål 5:  117 m Par 3

hål 6:  155 m Par 4

hål 7:  177 m Par 5

hål 8:   75 m Par 3

hål 9:  115 m Par 3

 

Tees

Banan kommer att erbjuda grästee samt en lösning med matta.

 

Greenerna

Greenerna på banan varierar mellan ca 180-250 kvm. För att kunna upprätthålla en bra kvalité på spelytan och för att kunna variera flaggplaceringarna behöver de vara i föreslagen storlek. Övningsgreenen är ca 250 kvm.

 

Säkerhet 

Den sträckning som är planerad är framförallt baserad på säkerhetsaspekter. Sträckningen kommer att bestå av 7 par 3, 1 par 4 och 1 par 5 för footgolfbanan. Justerade korthål blir 6 par 3 hål.

 

Övrigt 

Massorna som vi får när vi gör marken redo för byggnation (strip working area) används till att avskärma hålen ytterligare i form av markförhöjningar på passande ställen. Tanken är att vi ska använda oss av så mycket naturliga förutsättningar som möjligt. T ex ska betydelsefulla kullar, sänkor, buskar och träd behållas. Stora stenar kan läggas ut som extra hinder på hål 5, 6 och 7 på footgolfbanan. T ex kan även trädstockar användas på lämpliga ställen som hinder på hålen som enbart blir footgolfhål.

En stor green på hål 2 i förhållande till hålets längd har valts pga att den syns fint från vägen och från infartsvägen. Förhoppningsvis väcker den förbipasserandes intresse att köra inom och spela ett varv eller två.

 

 

 

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90