18-hålsbanan öppen för spel 18 hål öppen Korthålsbanan öppen för spel Korthål öppen FootGolf öppen för spel FootGolf öppen Driving rangen öppen Range öppen Golfbil/mopen tillåten Golfbil tillåten Camping/Ställplats stängd Camping/ställplats stängd

VÄLKOMMEN TILL BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

Lilla banan

FootGolf eller Korthål -
Bollränna gäller för tillfället

Reserverad:

Bosjökloster
söker banchef inför 2023

Läs mer...

Nyheter

Slutställning för OoM 2022

06 sep. 2022

Motioner till årsmötet 27 oktober ska vara styrelsen tillhanda senast 28 september.

03 sep. 2022

18 mars 2022

Bosjökloster GK

Bosjökloster 101
243 95 Höör
info@bosjoklostergk.se

Telefon
0413 - 258 58

SWISH
123 336 63 90