BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB
HEMKLUBBENGÄSTMEDLEMJUNIORERTÄVLINGARRESTAURANGSHOP/PROPARTNERS

Stadgar

Bosjökloster Golfklubb är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör.

Stadgarna har ändrats ett antal gånger under årens lopp. De senaste fastställdes av årsmötet den 6 mars 2016.

Så här står det i stadgarna bl a:

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
  • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Här kan du hämta ner stadgarna i sin helhet: Stadgar Bosjökloster GK

BOSJÖKLOSTER GK
Bosjökloster
info@bosjoklostergk.se
Tidbokning 0413-258 96
Kansli 0413-258 58
Restaurang
boka@bosjokloster101.com
Telefon 0413 - 261 01
Shop/Pro
michael.wigh@pgasweden.com
Telefon 0413 - 258 60
  Följ vad som händer
på vår Facebooksida!


Bosjökloster 101
243 95 Höör
Webmaster
webmaster@bosjoklostergk.se
Sitemap
Producerad av mediakonsortiet.se